JLPP

 

Ursprung des Buchs:
Im Winter, das Auf- und Zuklappen
der Handflächen

Shomotsu no kigen / fuyu no tenohira / toji hiraki
書物の起源冬のてのひら閉じひらき

Haiku von Terayama Shûji (1935-1983)
Sammlung ‚Kafun kôkai’ 1975  (Ü: E. K.)